Select Language
 
   Gỗ Cứng
   Gỗ Mềm
 
            Đơn xin mẫu sản phẩm


Họ và tên * ( * = thông tin cần thiết )
Công ty *
Quốc gia *
Phone *
e-mail *
Tôi muốn biết chi tiết về các sản phẩm sau
Xin hãy ghi rõ loại gỗ, độ dày, độ rộng, hạng gỗ, cảng nhận hàng và các tiêu chuẩn quan trọng khác
Xin cảm ơn! Chúng tôi sẽ trả lời bạn trong thời gian ngắn nhất, và giúp bạn có sự lựa chọn đúng đắn nhất.
Được phục vụ bạn là niềm vinh dự của chúng tôi --- Người bạn chân thành
 
Copyright© 2023 Fiber Technologies, Inc.